[ Welkom ] [ Het waarom ] [ PA4TON ] [ Examen eisen ] [ Examens 1 ] [ Examens 2 ] [ Examens 3 ]
[ Stel zelf samen ] [ Vragen per Module ] [ QTH Locator ] [ Lijsten / Tabellen ] [ Statistieken ] [ Referenties ] [ Linkjes ]

C-Examen : 1996 Najaar


Totaal aantal vragen : 50

Vraag 1
De code QSB betekent:


Kies het juiste antwoord:
de sterkte van uw signaal verandert
ik heb last van atmosferische storingen
ik verminder mijn zendvermogen
mijn positie is

Vraag 2
In Nederland wordt de categorie van de amateurmachtiging in de prefix kenbaar gemaakt door:


Kies het juiste antwoord:
het cijfer
de eerste letter
de tweede letter
de tweede letter en het cijfer

Vraag 3
Tijdens de keuring blijkt dat een zender van het amateurstation niet voldoet aan de gestelde technische eisen.

De toezichthoudende ambtenaar:


Kies het juiste antwoord:
is tegen afgifte van een schriftelijk bewijs bevoegd deze zender voor nader technisch onderzoek mee te nemen
mag deze zender alleen meenemen als de radiozendamateur daar toestemming voor geeft
mag deze zender alleen meenemen als hij eerst een schriftelijke machtiging kan tonen om deze zender ter keuring mee te nemen
mag nooit een zender meenemen

Vraag 4
Volgens wettelijke bepalingen is een frequentie-omzetter voor zenddoeleinden gelijkgesteld met:


Kies het juiste antwoord:
een zendinrichting
een ontvanginrichting
een antenne-inrichting
een ontvanginrichting als deze alleen geschikt is voor het amateurstation

Vraag 5
Het registratiebewijs moet:


Kies het juiste antwoord:
altijd op het correspondentie-adres aanwezig zijn
bij een zender aanwezig zijn die zich niet op het vaste adres bevindt
altijd op het vaste adres aanwezig zijn
alleen bij het amateurstation aanwezig zijn als de radiozendamateur het amateurstation gebruikt