[ Welkom ] [ Het waarom ] [ PA4TON ] [ Examen eisen ] [ Examens 1 ] [ Examens 2 ] [ Examens 3 ]
[ Stel zelf samen ] [ Vragen per Module ] [ QTH Locator ] [ Lijsten / Tabellen ] [ Statistieken ] [ Referenties ] [ Linkjes ]

C-Examen : 1995 Najaar


Totaal aantal vragen : 50

Vraag 1
In het telegrafieverkeer is de gebruikelijke afkorting om de roepletters van het tegenstation en het eigen station te scheiden:


Kies het juiste antwoord:
D
DE
V
VA

Vraag 2
De ITU radio regio II omvat het volgende gebied:


Kies het juiste antwoord:
Europa
Afrika
Amerika
Aziƫ

Vraag 3
Bij het luisteren op de kortegolfbanden hoort u een conversatie tussen twee internationaal bekende personen welke niet voor u is bestemd.
U meldt de inhoud van het gesprek aan een landelijk dagblad met het verzoek dit te publiceren.

Dit is:


Kies het juiste antwoord:
toegestaan
verboden
toegestaan als de inhoud van het gesprek van groot internationaal belang is
verboden, tenzij de inhoud van het gesprek niet belangrijk is

Vraag 4
De machtiginghouder is verplicht het register:


Kies het juiste antwoord:
elke 2 jaar toe te zenden aan de Directie
bij te houden en te bewaren
aan de Directie toe te zenden als het registratiebewijs wordt vernieuwd
jaarlijks te vernieuwen

Vraag 5
IARU-bandplannen dienen om:


Kies het juiste antwoord:
het aantal toegepaste klassen van uitzending te beperken
aan iedere amateur een vaste frequentie toe te wijzen
de bandbreedte van amateuruitzendingen te beperken
de storingen tussen amateurstations onderling te verminderen