[ Welkom ] [ Het waarom ] [ PA4TON ] [ Examen eisen ] [ Examens 1 ] [ Examens 2 ] [ Examens 3 ]
[ Stel zelf samen ] [ Vragen per Module ] [ QTH Locator ] [ Lijsten / Tabellen ] [ Statistieken ] [ Referenties ] [ Linkjes ]

C-Examen : 1994 Najaar


Totaal aantal vragen : 50

Vraag 1
De code QSY betekent:


Kies het juiste antwoord:
mijn frequentie is:
ga op een andere frequentie zenden
mijn positie is:
ik verminder mijn zendvermogen

Vraag 2
In het telegrafieverkeer is de gebruikelijke afkorting voor ONTVANGEN (bevestiging van ontvangst):


Kies het juiste antwoord:
K
R
AR
UR

Vraag 3
De uitzendingen van een amateurstation veroorzaken storing in een elektronisch orgel.
Het orgel voldoet aan de gestelde eisen dan wel redelijkerwijs te stellen eisen.

Wat is juist?


Kies het juiste antwoord:
de uitzendingen van het amateurstation dienen direct door de machtiginghouder te worden gestaakt
bij behandeling van de klacht door de toezichthoudende ambtenaar behoeft de machtiginghouder geen medewerking te verlenen
indien de klager onvoldoende meewerkt, wordt de klacht niet verder behandeld
de klager zal in alle gevallen de voor de opheffing van de storing gemaakte kosten moeten betalen

Vraag 4
Een radiozendamateur wil z'n amateurstation in zijn auto gebruiken.

Dergelijk mobiel gebruik is:


Kies het juiste antwoord:
toegestaan, zonder dat daarbij het registratiebewijs aanwezig is
alleen toegestaan als hij hiervoor toestemming heeft verkregen
alleen toegestaan als daarbij het registratiebewijs aanwezig is
alleen toegestaan als het mobiel station geen storing teweeg brengt

Vraag 5
Tijdens uitzendingen op frequenties, waarop de Amateurdienst met een secundaire status is toegelaten, is de radiozendamateur verplicht:


Kies het juiste antwoord:
te allen tijde voorrang te verlenen aan diensten met een primaire status
te allen tijde voorrang te verlenen aan andere diensten met een secundaire status
te allen tijde voorrang te verlenen aan diensten die een gelijke status hebben als de Amateurdienst
voorrang te verlenen aan alle diensten als blijkt dat zijn uitzending storing veroorzaakt