[ Welkom ] [ Het waarom ] [ PA4TON ] [ Examen eisen ] [ Examens 1 ] [ Examens 2 ] [ Examens 3 ]
[ Stel zelf samen ] [ Vragen per Module ] [ QTH Locator ] [ Lijsten / Tabellen ] [ Statistieken ] [ Referenties ] [ Linkjes ]

C-Examen : 1993 Voorjaar


Totaal aantal vragen : 50

Vraag 1
Een radiozendamateur ondervindt tijdens een verbinding met een andere radiozendamateur veel last van onweersstoringen; hij wil deze verbinding beëindigen en de verbinding op een later tijdstip met kleiner vermogen hervatten.

Met welke Q-codes maakt hij dit aan de andere radiozendamateur kenbaar?


Kies het juiste antwoord:
QRM, QRP en QRZ
ORN, QRT en QRZ
QRN, QRX en QRP
QSB, QRV en QSY

Vraag 2
De Amateurdienst is bedoeld voor:
1. bevoegde personen die geïnteresseerd zijn in de radiotechniek;
2. personen uitsluitend met een persoonlijk oogmerk en zonder geldelijke interesse.


Wat is juist?


Kies het juiste antwoord:
bewering 1 en 2
alleen bewering 1
alleen bewering 2
geen van beide beweringen

Vraag 3
Volgens het Internationale Radioreglement is radiocommunicatie tussen amateurstations van verschillende landen:


Kies het juiste antwoord:
altijd toegestaan
alleen toegestaan als in het internationale amateuroverleg hierover een overeenkomst is bereikt
alleen toegestaan voor amateurs die hebben aangetoond teksten in morseschrift correct met de hand te seinen en correct op het gehoor te ontvangen
toegestaan, tenzij de administratie van één der betrokken landen heeft laten weten hiertegen bezwaar te hebben

Vraag 4
De definitie van 'Het amateurstation' luidt:


Kies het juiste antwoord:
een samenstel van radio-ontvang- en zendmiddelen voor het onderhouden van amateurradioverbindingen
een inrichting waarmee met toestemming van de Directie technische onderzoekingen worden gedaan
een inrichting waarmee bevoegde personen die geïnteresseerd zijn in radiotechniek onderlinge radioverbindingen onderhouden
één of meer zendinrichtingen met de daarbij behorende antenne-inrichtingen

Vraag 5
Een radiozendamateur heeft alle zenders opgesteld op het vaste adres.

Welke bescheiden moeten daarbij ten minste aanwezig zijn?


Kies het juiste antwoord:
het register en de schakelschema’s van de zenders van het amateurstation
het register, het registratiebewijs en alle plakstroken
een verklaring dat de radiozendamateur bevoegd is tot het doen van onderzoekingen
het register, het registratiebewijs en de beschikking waarbij de machtiging is verleend