[ Welkom ] [ Het waarom ] [ PA4TON ] [ Examen eisen ] [ Examens 1 ] [ Examens 2 ] [ Examens 3 ]
[ Stel zelf samen ] [ Vragen per Module ] [ QTH Locator ] [ Lijsten / Tabellen ] [ Statistieken ] [ Referenties ] [ Linkjes ]

C-Examen : 1993 Najaar


Totaal aantal vragen : 50

Vraag 1
In het telegrafieverkeer is de gebruikelijke afkorting om EEN LOPENDE UITZENDING te ONDERBREKEN:


Kies het juiste antwoord:
STP
BRK
BK
K

Vraag 2
IARU bandplannen zijn:


Kies het juiste antwoord:
door de CEPT voorgeschreven
aanbevelingen binnen de Amateurdienst
door de ITU voorgeschreven
wettelijk vastgelegd

Vraag 3
De toezichthoudende ambtenaar geeft schriftelijk aan de radiozendamateur te kennen het amateurstation aan een onderzoek te willen onderwerpen.

De radiozendamateur is:


Kies het juiste antwoord:
niet verplicht hieraan medewerking te verlenen
verplicht om medewerking te verlenen welke nodig is voor keuring van het station
alleen verplicht medewerking te verlenen aan keuring van het amateurstation als blijkt dat dit storing veroorzaakt
gerechtigd om geen gevolg te geven aan het verzoek van de toezichthoudende ambtenaar om het amateurstation te keuren

Vraag 4
In aanduiding van de klasse van uitzending F3E wordt met het tweede symbool bedoeld :


Kies het juiste antwoord:
de soort informatie welke uitgezonden wordt
het type signaal dat de draaggolf moduleert
de modulatievorm van de draaggolf
de bandbreedte van het uitgezonden signaal

Vraag 5
In de huiskamer, op het vaste adres van de machtiginghouder, staat het amateurstation zodanig opgesteld dat door het indrukken van de microfoonschakelaar de zender in bedrijf komt.
De machtiginghouder is niet aanwezig.

Wat is juist?


Kies het juiste antwoord:
dit is toegestaan als het register aanwezig is
dit is toegestaan als de beschikking waarbij machtiging is verleend en het register aanwezig zijn
de machtiginghouder handelt correct als hij aan z’n huisgenoten heeft verteld dat niemand aan het amateurstation mag komen
dit is in strijd met de machtigingsvoorschriften en beperkingen