[ Welkom ] [ Het waarom ] [ PA4TON ] [ Examen eisen ] [ Examens 1 ] [ Examens 2 ] [ Examens 3 ]
[ Stel zelf samen ] [ Vragen per Module ] [ QTH Locator ] [ Lijsten / Tabellen ] [ Statistieken ] [ Referenties ] [ Linkjes ]

C-Examen : 1992 Voorjaar


Totaal aantal vragen : 50

Vraag 1
Een C-machtiginghouder heeft een zelfbouw 2-meter zender die een zendvermogen kan afgeven van maximaal 60 watt.

De aanwezigheid van deze zender is:


Kies het juiste antwoord:
toegestaan
niet toegestaan
alleen toegestaan als het zendvermogen uitwendig kan worden teruggeregeld tot 15 watt
alleen toegestaan als de zendinrichting is uitgerust met een niet-direct toegankelijke voorziening die er voor zorgt dat het toegestane zendvermogen niet kan worden overschreden

Vraag 2
Het gebruik van amateurtelevisie is toegestaan:


Kies het juiste antwoord:
vanaf 144 MHz en hoger
alleen in de frequentieband 1240 - 300 MHz
in de frequentieband 430 - 440 MHz uitsluitend met de klasse van uitzending C3F
in alle frequentiebanden mits het overige amateurradioverkeer hiervan geen storing ondervindt

Vraag 3
Welke wijze(n) van uitzending van de roepletters zijn bij de identificatie van het amateurstation voor de A-machtiginghouder toegestaan?


Kies het juiste antwoord:
alleen met spraak
alleen met spraak en morse-telegrafie
met spraak, morse-telegrafie, automatische telegrafie en beeldoverdracht
alleen met spraak en automatische-telegrafie

Vraag 4
De amateurzender is vast ingebouwd in de auto van een radiozendamateur.

De radiozendamateur is verplicht hierbij aanwezig te hebben:


Kies het juiste antwoord:
de beschikking waarbij de machtiging is verleend en het register
het register en het logboek
het registratiebewijs en het register
het registratiebewijs

Vraag 5
In de klasse van uitzending F3E wordt met het symbool F bedoeld:


Kies het juiste antwoord:
de soort informatie
de bandbreedte
de modulatievorm
het aantal informatiekanalen