[ Welkom ] [ Het waarom ] [ PA4TON ] [ Examen eisen ] [ Examens 1 ] [ Examens 2 ] [ Examens 3 ]
[ Stel zelf samen ] [ Vragen per Module ] [ QTH Locator ] [ Lijsten / Tabellen ] [ Statistieken ] [ Referenties ] [ Linkjes ]

C-Examen : 1992 Najaar


Totaal aantal vragen : 50

Vraag 1
De code QTH betekent:


Kies het juiste antwoord:
ik zal de ontvangst bevestigen
mijn station heet:
mijn positie is:
ik zal mijn frequentie wijzigen

Vraag 2
Het overbrengen van berichten voor derden, door middel van een Nederlands amateurstation is:


Kies het juiste antwoord:
beslist verboden
verboden, tenzij de berichten van zeer groot belang zijn
toegestaan, als de berichten van gering belang zijn
toegestaan, als het bericht in verstaanbare taal wordt doorgegeven

Vraag 3
Een radiozendamateur ondervindt storing van een maritiem radiostation (geen amateurstation).
Om dit station hierover te informeren brengt de radiozendamateur een radioverbinding hiermee tot stand.

Dit is:


Kies het juiste antwoord:
toegestaan als blijkt dat het maritieme radiostation eveneens storing ondervindt van de uitzendingen van het amateurstation
niet toegestaan
toegestaan als de amateurdienst in die frequentieband een primaire status heeft
toegestaan als de amateurdienst in die frequentieband een secundaire status heeft

Vraag 4
Het voor een C-machtiging toegestane zendvermogen bedraagt:


Kies het juiste antwoord:
15 W
30 W
60 W
100 W

Vraag 5
De amateur mag niet eerder zendapparatuur in bezit hebben dan nadat:


Kies het juiste antwoord:
de machtiging is verleend
het bericht is ontvangen dat het amateurzendexamen met gunstig gevolg is afgelegd
de machtiging is aangevraagd
het machtigingsgeld is betaald