[ Welkom ] [ Het waarom ] [ PA4TON ] [ Examen eisen ] [ Examens 1 ] [ Examens 2 ] [ Examens 3 ]
[ Stel zelf samen ] [ Vragen per Module ] [ QTH Locator ] [ Lijsten / Tabellen ] [ Statistieken ] [ Referenties ] [ Linkjes ]

C-Examen : 1991 Najaar


Totaal aantal vragen : 50

Vraag 1
Een radiozendamateur heeft een 2-meter FM-zender met een zendvermogen van 10 watt gebouwd.

Deze zender mag alleen worden gebruikt als:


Kies het juiste antwoord:
de HDTP hiervan in kennis is gesteld
de zender aan de HDTP is aangemeld met het verzoek deze te keuren
de zender voldoet aan de gestelde technische eisen
het schema van de zender vooraf aan de HDTP ter beoordeling is toegezonden

Vraag 2
Het zendvermogen van een amateurzender is 60 watt.

Het vermogen van ongewenste hoogfrequente componenten in de frequentieband 40 MHz - 960 MHz mag per component niet meer bedragen dan:


Kies het juiste antwoord:
10 microwatt
100 milliwatt
-60 dB t.o.vhet zendvermogen
-40 dB t.o.vhet zendvermogen

Vraag 3
Het houden van radiowedstrijden is NIET toegestaan in de frequentieband:


Kies het juiste antwoord:
1,83 - 1,85 MHz
3,5 - 3,8 MHz
7,0 - 7,1 MHz
10,1 - 10,15 MHz

Vraag 4
Welke combinatie van mogelijkheden mag de F-machtiginghouder gebruiken?


CombinatieZendvermogenFrequentieStatusKlasse
A30 watt10,1 MHzPF3E of J3E
B30 watt50 MHzSF3E of J3E
C100 watt28,5 MHzPGeen beperkingen
D200 watt144 MHzSGeen beperkingenKies het juiste antwoord:
combinatie A
combinatie B
combinatie C
combinatie D

Vraag 5
De machtiginghouder dient de in het register opgenomen gegevens van een zender te bewaren gedurende:


Kies het juiste antwoord:
3 jaren, gerekend vanaf het moment dat de zender geen deel meer uitmaakt van het amateurstation
2 jaren, gerekend vanaf het moment dat de zender geen deel meer uitmaakt van het amateurstation
3 jaren, gerekend vanaf het moment dat de zender werd verplaatst naar een tijdelijk adres
3 jaren, gerekend vanaf het moment dat de zender deel ging uitmaken van het amateurstation