[ Welkom ] [ Het waarom ] [ QTH Locator ] [ PA4TON ] [ Examen eisen ] [ Examens 1 ] [ Examens 2 ]
[ Examens 3 ] [ Stel zelf samen ] [ Vragen per Module ] [ Lijsten / Tabellen ] [ Statistieken ] [ Referenties ] [ Linkjes ]

C-Examen : 1990 Voorjaar


Totaal aantal vragen : 50

Vraag 1
De machtiginghouder is verplicht het register:


Kies het juiste antwoord:
elke 2 jaar toe te zenden aan de Directie
bij te houden en te bewaren
aan de Directie toe te zenden als het registratiebewijs wordt vernieuwd
jaarlijks te vernieuwen

Vraag 2
De amateurzender is vast ingebouwd in de auto van een radiozendamateur.
De radiozendamateur is verplicht hierbij aanwezig te hebben:


Kies het juiste antwoord:
de beschikking waarbij de machtiging is verleend en het register
het registratiebewijs en het register
een aantekening van de radiozendamateur dat hem machtiging is verleend
het registratiebewijs

Vraag 3
Een A-machtiginghouder heeft een zender met een maximaal zendvermogen van 150 watt. Dit zendvermogen kan aan de voorzijde met een knopje gereduceerd worden.
De aanwezigheid van deze zender is:


Kies het juiste antwoord:
toegestaan
niet toegestaan
uitsluitend toegestaan als het zendvermogen kan worden gereduceerd tot 75 watt
uitsluitend toegestaan als het zendvermogen kan worden verminderd tot het toegestane zendvermogen

Vraag 4
De uitzendingen van een amateurstation veroorzaken storing in een elektronisch orgel. Het orgel voldoet aan de gestelde eisen danwel redelijkerwijs te stellen eisen.

Wat is juist?


Kies het juiste antwoord:
de eigenaar van het orgel dient de machtiginghouder van het amateurstation schriftelijk te informeren over de klacht
bij behandeling van de klacht door de toezichthoudende ambtenaar behoeft de klager geen medewerking te verlenen
de klager zal in alle gevallen de voor de opheffing van de storing gemaakte kosten moeten betalen
als blijkt dat het amateurstation niet voldoet aan de gestelde technische eisen, dan dient de radiozendamateur de door de Minister gegeven aanwijzingen op te volgen

Vraag 5
Welke wij en van identificatie van het amateurstation zijn voor de A-machtiginghouder toegestaan?


Kies het juiste antwoord:
met spraak, morse—telegrafie, automatische telegrafie en beeldoverdracht
alleen met spraak en automatische—telegrafie
alleen in verstaanbare taal en telegrafie
alleen met spraak in de klasse van uitzending F3E