[ Welkom ] [ Het waarom ] [ QTH Locator ] [ PA4TON ] [ Examen eisen ] [ Examens 1 ] [ Examens 2 ]
[ Examens 3 ] [ Stel zelf samen ] [ Vragen per Module ] [ Lijsten / Tabellen ] [ Statistieken ] [ Referenties ] [ Linkjes ]

C-Examen : 1981 Najaar


Totaal aantal vragen : 50

Vraag 1
De machtiginghouder moet bij A3J uitzendingen kunnen bepalen dat:


Kies het juiste antwoord:
de uitzending binnen de toegelaten frequentieband plaatsvindt
de zijband voldoende onderdrukt is
de draaggolf voldoende onderdrukt is

Vraag 2
Bij A1 uitzendingen in de 80-meterband is de maximum toegestane bandbreedte:


Kies het juiste antwoord:
0,2 kHz
2 kHz
4 kHz

Vraag 3
Een C-machtiginghouder mag in de frequentieband 430-440 MHz:


Kies het juiste antwoord:
alleen telefonievuitzendingen doen
alleen telegrafieuitzendingen doen
Zowel telefonie- als telegrafie-uitzendingen doen

Vraag 4
Het doen van uitzendingen in de amateur-frequentieband 1825-1835 kHz is:


Kies het juiste antwoord:
aan A-machtiginghouders toegestaan
nooit toegestaan
aan alle amateur-machtiginghouders toegestaan

Vraag 5
Klassen van uitzending welke niet in de machtigingsvoorwaarden zijn vermeld:


Kies het juiste antwoord:
zijn nooit toegestaan
zijn toegestaan indien de Radiocontroledienst schriftelijk in kennis is gesteld
zijn toegestaan indien daarvoor afzonderlijk toe stemming van of vanwege de directeur-generaal der PTT is verkregen